Grupiņas “Kastaņi” koncerts

13.05.2024.

Grupiņa “Kastaņi” pārsteidza savas ģimenes ar dziesmām, dejām, spēlēm, dzejoļiem, kā arī ar pašu gatavotiem cepumiem un dāvanām.
Katram bērnam vecāku un vecvecāku klātbūtne bija nenovērtējama, tāpat kā mīlestība, kas mīt katrā “kastanīša” sirsniņā.
Paldies lieliskajiem kastaņiem, paldies vecākiem un vecvecākiem un paldies arī audzinātājām!