Par skolu

Tīnūžu sākumskola ir Ogres novada pašvaldības dibināta un padotībā esoša izglītības iestāde, kas īsteno pamatizglītības pirmā posma (1.- 6. klase), pirmsskolas un interešu izglītības programmas.
Tīnūžos pagastskola darbojās “Liepāderu”, “Leimaņu”, “Rutkumuižu” mājās līdz pat 1880. gadam, kad tika uzcelta speciāla ēka skolas un pagasta valdes vajadzībām. Pirmais pagasta skolas skolotājs bija Mārtiņš Kortāns. 1900.gadā Ikšķiles pagasts par 3500 zelta rubļiem atpircis no Tīnūžu muižas barona skolas ēku, notika skolas ēkas paplašināšana. Pēc 1915. gada rudenī Tīnūžos skola tiek slēgta, vācu okupācijas laikā skola izmantota karaspēka vajadzībām. 1918. gada oktobrī vācu skolu valde atļauj skolu atvērt. Skolai atrod tikai vienu skolotāju Teodoru Zerviņu un atver 1 klasi 100 bērniem. 1967. gadā skola tiek pārkārtota par 3-gadīgu. 1972. gada pavasarī skola tiek slēgta, sakarā ar likumu par mazo skolu likvidāciju.
1993. gada jūnijā Tīnūžu pagasta padome nolemj, ka Tīnūžos atkal būs skola. 1994. gada 1. septembrī Tīnūžu pagasta vecajā valdes ēkā darbu sāk Tīnūžu sākumskola, mācības uzsāka 37 skolēni. 1999.gada 1. septembrī tika atklāta jaunā Tīnūžu pamatskola ēka. Atklāšanas svinības ar savu klātbūtni pagodināja arī Izglītības un Zinātnes ministre Silva Golde. 1999./2000. mācību gadā skolas gaitas uzsāka 137 izglītojamie. 2000. gada 10. jūnijā notika atkal pirmais Tīnūžu pamatskolas 9. klases izlaidums. Skolu absolvēja 12 jaunieši. 2000.gada 1. septembrī tika atklāta iestādes sporta zāle. Šajās atklāšanas svinībās piedalījās arī Valsts prezidente Vaira Vīķe – Freiberga. 16 pirmklasnieki saņēma savu pirmo ābecīti tieši no prezidentes rokām. 2018.gada 1. septembrī pēc reorganizācijas tiek atvērta Ikšķiles novada pašvaldības vispārējās izglītības iestāde Tīnūžu sākumskola. Skolas telpās labiekārtotas, pielāgotas telpas 2 pirmsskolas izglītības grupām, ierīkots bērniem atbilstošs rotaļu laukums. Četras pirmsskolas izglītības grupas atrodas Muižiņas ēkas telpās, nepilnus 200 metrus attālumā no skolas. 2018. gadā pilnībā atjaunots sporta zāles grīdas segums. 2020.g īstenots projekts – auto stāvlaukuma un Skolas teritorijas labiekārtošana.

2021.gadā pēc ATR reformas skolas nosaukums tika nomainīts uz Tīnūžu sākumskola.

Skolas misija: katra skolēna un bērna individuālo spēju un talantu attīstīšana iekļaujošā, izglītojošā un mūsdienīgā vidē.