Mūsu vide

Mūsu skolas vērtības un pieeja mācību procesam tiecas radīt veiksmīgus un radošus skolēnus.

 

  1. Izglītība augstākajā līmenī: Mēs cenšamies piedāvāt vislabāko izglītību, izmantojot mūsdienīgas metodes un resursus. Mūsu skolotāji ir pieredzējuši un motivējoši, kas palīdz bērniem attīstīt savas intelektuālās spējas.
  2. Ikdienas izaicinājumi: Mēs ne tikai mācām faktus, bet arī veicinām kritisko domāšanu. Mūsu skolēni tiek aicināti pieņemt izaicinājumus un meklēt jaunas zināšanas un iespējas.
  3. Mācību vide: Mūsu skola piedāvā mūsdienīgu un drošu mācību vidi, kurā bērni jūtas komfortabli un aizsargāti. Mēs rūpējamies par fizisko un emocionālo drošību.
  4. Personības attīstība: Mēs uzskatām, ka izglītībai jāiet roku rokā ar personīgās attīstības veicināšanu. Mēs veicinām sociālās un emocionālās prasmes, lai bērni kļūtu par pašapzinīgiem un empātiskiem cilvēkiem.
  5. Mākslas un sporta piedāvājums: Mēs uzskatām, ka mākslas un sporta aktivitātes ir būtiskas bērnu attīstībai. Tāpēc mēs piedāvājam dažādas iespējas, lai bērni varētu atrast un attīstīt savas intereses un talantus.
  6. Sadarbība ar vecākiem: Mēs esam pārliecināti, ka izglītība ir veiksmīga, ja tā norisinās sadarbībā starp skolu un vecākiem. Mēs aicinām vecākus būt aktīvi iesaistītiem un strādāt kopā ar mums, lai atbalstītu bērnu mācību ceļā.
  7. Mūsu audzināšanas mērķis: Mēs vēlamies netikai izglītot bērnus, bet arī palīdzēt viņiem kļūt par labiem pilsoņiem un empātiskiem cilvēkiem. Mūsu mērķis ir veidot nākotnes līderus, kuriem rūp apkārtējie un pasaule kopumā.