Atbalsta komanda

Skolā darbojas profesionāla Atbalsta komanda: izglītības psihologs, 3 logopēdi, 3 speciālās izglītības pedagogi, pedagoga palīgs, skolas medmāsa.

Atbalsta personāls

Speciālais pedagogs pirmsskolā, Atbalsta komandas vadītāja

Speciālais pedagogs pirmsskolā, Atbalsta komandas vadītāja

Ieva Finka

Speciālais pedagogs skolā

Speciālais pedagogs skolā

Elga Silvija Kalēja

Speciālais pedagogs skolā

Speciālais pedagogs skolā

Iluta Nukša

Sākumskolas skolotāja

Sākumskolas skolotāja

Lauma Ozola