Atbalsta komanda

Skolā darbojas profesionāla Atbalsta komanda: izglītības psihologs, 3 logopēdi, 3 speciālās izglītības pedagogi, pedagoga palīgs, skolas medmāsa.

Atbalsta personāls

Skolas psihologs

Skolas psihologs

Inese Platpīre

Speciālais pedagogs pirmsskolā

Speciālais pedagogs pirmsskolā

Ieva Finka

Skolotājs logopēds pirmsskolā

Skolotājs logopēds pirmsskolā

Laila Krievāne

Speciālais pedagogs skolā

Speciālais pedagogs skolā

Elga Silvija Kalēja

Speciālais pedagogs skolā

Speciālais pedagogs skolā

Iluta Nukša

Sākumskolas skolotāja

Sākumskolas skolotāja

Lauma Ozola