Kontakti

Kontaktpersonas

Direktore, matemātikas skolotāja

Direktore, matemātikas skolotāja

Zane Āboliņa

Direktora vietniece, datorikas skolotāja

Direktora vietniece, datorikas skolotāja

Oksana Grimaļuka-Nazarova

Direktora vietnieks saimnieciskajos jautājumos

Direktora vietnieks saimnieciskajos jautājumos

Raimonds Slisis

Dežurante

Dežurante

Mairuta Slise

Rekvizīti

Maksātāja nosaukums: Ogres novada pašvaldība

Reģistrācijas numurs: 90000024455

Bankas konts: LV25TREL9800890740210

Bankas nosaukums: Valsts Kase

Bankas kods: TRELLV22

Pakalpojuma saņemšanas vieta: Tīnūžu sākumskola, Tīnūžu pagasts, Ogres novads, LV-5015