Mūsu komanda

Skolas darbu nodrošina lieliska komanda: direktors, direktora vietnieks izglītības jomā, direktora vietnieks saimnieciskajos jautājumos, pirmsskolas un skolas pedagogi, lietvede un tehniskie darbinieki.

Skolā strādā 36 pedagoģiskie darbinieki, 11 no tiem ir maģistra grāds.

Skolas administrācija

Direktore, matemātikas skolotāja

Direktore, matemātikas skolotāja

Zane Āboliņa

Direktora vietniece, datorikas skolotāja

Direktora vietniece, datorikas skolotāja

Oksana Grimaļuka-Nazarova

Direktora vietnieks saimnieciskajos jautājumos

Direktora vietnieks saimnieciskajos jautājumos

Raimonds Slisis

Sākumskolas pedagogi

Sporta skolotāja

Sporta skolotāja

Dace Pauriņa

Sākumskolas skolotāja

Sākumskolas skolotāja

Lauma Ozola

Sākumskolas skolotāja

Sākumskolas skolotāja

Dana Lidžus

Sākumskolas skolotāja, matemātikas skolotāja

Sākumskolas skolotāja, matemātikas skolotāja

Katrīna Dzene

Latviešu valodas un literatūras skolotāja, bibliotekāre

Latviešu valodas un literatūras skolotāja, bibliotekāre

Inga Šulca

Angļu valodas un dabaszinību skolotāja

Angļu valodas un dabaszinību skolotāja

Brigita Habeka

Sākumskolas skolotāja, krievu valodas un matemātikas skolotāja

Sākumskolas skolotāja, krievu valodas un matemātikas skolotāja

Elita Ermansone

Sākumskolas skolotāja

Sākumskolas skolotāja

Vita Linde

Vizuālās mākslas, dizaina un tehnoloģiju, sociālo zinību un vēstures skolotāja

Vizuālās mākslas, dizaina un tehnoloģiju, sociālo zinību un vēstures skolotāja

Ilze Jēkabsone-Baltruka

Pedagoga palīgs sākumskolā

Pedagoga palīgs sākumskolā

Aiga Rožuleja

Speciālais pedagogs skolā

Speciālais pedagogs skolā

Iluta Nukša

Speciālais pedagogs skolā

Speciālais pedagogs skolā

Elga Silvija Kalēja

Interešu izglītības skolotājs (kokapstrāde)

Interešu izglītības skolotājs (kokapstrāde)

Indulis Apsītis

Mūzikas skolotāja

Mūzikas skolotāja

Lauma Eglīte

Pirmsskolas pedagogi

Pirmsskolas skolotāja

Pirmsskolas skolotāja

Laura Dāle

Pirmsskolas skolotāja

Pirmsskolas skolotāja

Vita Grebzde

Pirmsskolas skolotāja

Pirmsskolas skolotāja

Dace Grunte

Pirmsskolas skolotāja

Pirmsskolas skolotāja

Simona Erenfrīda

Pirmsskolas skolotāja

Pirmsskolas skolotāja

Evija Gudre

Pirmsskolas skolotāja

Pirmsskolas skolotāja

Ilze Grauze

Pirmsskolas skolotāja

Pirmsskolas skolotāja

Anete Ušacka-Pugačevska

Sporta skolotāja pirmsskolā

Sporta skolotāja pirmsskolā

Inga Krustiņa

Pirmsskolas mūzikas skolotāja

Pirmsskolas mūzikas skolotāja

Nellija Mazure

Pirmsskolas skolotāja

Pirmsskolas skolotāja

Līga Gavilovska

Pirmsskolas skolotāja

Pirmsskolas skolotāja

Anna Elizabete Lazdiņa

Pirmsskolas skolotāja

Pirmsskolas skolotāja

Inese Morozova

Pirmsskolas skolotāja

Pirmsskolas skolotāja

Judīte Saliņa

Pirmsskolas skolotāja

Pirmsskolas skolotāja

Estere Kābele

Skolotāju palīgi

Skolotāja palīgs

Skolotāja palīgs

Ieva Simsone

Skolotāja palīgs

Skolotāja palīgs

Astra Lāne

Skolotāja palīgs

Skolotāja palīgs

Gunita Dobelniece

Skolotāja palīgs

Skolotāja palīgs

Inga Šleinus

Skolotāja palīgs

Skolotāja palīgs

Karīna Ungure

Skolotāja palīgs

Skolotāja palīgs

Diāna Krastiņa

Atbalsta komanda

Speciālais pedagogs pirmsskolā, Atbalsta komandas vadītāja

Speciālais pedagogs pirmsskolā, Atbalsta komandas vadītāja

Ieva Finka

Izglītības psihologs

Izglītības psihologs

Diāna Alksne

Skolotājs logopēds

Skolotājs logopēds

Iveta Šteinberga

Speciālais pedagogs skolā

Speciālais pedagogs skolā

Iluta Nukša

Speciālais pedagogs skolā

Speciālais pedagogs skolā

Elga Silvija Kalēja

Pedagoga palīgs sākumskolā

Pedagoga palīgs sākumskolā

Aiga Rožuleja

Skolotājs logopēds pirmsskolā

Skolotājs logopēds pirmsskolā

Ieva Tāle-Stangute