Mūsu komanda

Skolas darbu nodrošina lieliska komanda: direktors, direktora vietnieks izglītības jomā, direktora vietnieks saimnieciskajos jautājumos, pirmsskolas un skolas pedagogi, lietvede un tehniskie darbinieki.

Skolā strādā 36 pedagoģiskie darbinieki, 11 no tiem ir maģistra grāds.

Skolas administrācija

Direktore, matemātikas skolotāja

Direktore, matemātikas skolotāja

Zane Āboliņa

Direktora vietniece, datorikas skolotāja

Direktora vietniece, datorikas skolotāja

Oksana Grimaļuka-Nazarova

Direktora vietnieks saimnieciskajos jautājumos

Direktora vietnieks saimnieciskajos jautājumos

Raimonds Slisis

Sākumskolas pedagogi

Sporta skolotāja

Sporta skolotāja

Dace Pauriņa

Sākumskolas skolotāja

Sākumskolas skolotāja

Lauma Ozola

Sākumskolas skolotāja

Sākumskolas skolotāja

Dana Lidžus

Sākumskolas skolotāja

Sākumskolas skolotāja

Katrīna Dzene

Latviešu valodas un literatūras skolotāja, bibliotekāre

Latviešu valodas un literatūras skolotāja, bibliotekāre

Inga Šulca

Mūzikas skolotāja

Mūzikas skolotāja

Lauma Eglīte

Angļu valodas un dabaszinību skolotāja

Angļu valodas un dabaszinību skolotāja

Brigita Habeka

Sākumskolas skolotāja, krievu valodas skolotāja

Sākumskolas skolotāja, krievu valodas skolotāja

Elita Ermansone

Sākumskolas skolotāja

Sākumskolas skolotāja

Vita Linde

Vizuālās mākslas, dizaina un tehnoloģiju, sociālo zinību un vēstures skolotāja

Vizuālās mākslas, dizaina un tehnoloģiju, sociālo zinību un vēstures skolotāja

Ilze Jēkabsone-Baltruka

Pedagoga palīgs sākumskolā

Pedagoga palīgs sākumskolā

Aiga Rožuleja

Speciālais pedagogs skolā

Speciālais pedagogs skolā

Iluta Nukša

Speciālais pedagogs skolā

Speciālais pedagogs skolā

Elga Silvija Kalēja

Interešu izglītības skolotājs (kokapstrāde)

Interešu izglītības skolotājs (kokapstrāde)

Indulis Apsītis

Pirmsskolas pedagogi

Pirmsskolas skolotāja

Pirmsskolas skolotāja

Laura Šmite

Pirmsskolas skolotāja

Pirmsskolas skolotāja

Laura Dāle

Pirmsskolas skolotāja

Pirmsskolas skolotāja

Vita Grebzde

Pirmsskolas skolotāja

Pirmsskolas skolotāja

Dace Grunte

Pirmsskolas skolotāja

Pirmsskolas skolotāja

Simona Erenfrīda

Pirmsskolas skolotāja

Pirmsskolas skolotāja

Evija Gudre

Pirmsskolas skolotāja

Pirmsskolas skolotāja

Ilze Grauze

Pirmsskolas skolotāja

Pirmsskolas skolotāja

Anete Ušacka-Pugačevska

Pirmsskolas skolotāja

Pirmsskolas skolotāja

Maija Bildere

Sporta skolotāja

Sporta skolotāja

Dace Pauriņa

Sporta skolotāja pirmsskolā

Sporta skolotāja pirmsskolā

Inga Krustiņa

Pirmsskolas skolotāja

Pirmsskolas skolotāja

Daiga Elmerte-Eglīte

Pirmsskolas mūzikas skolotāja

Pirmsskolas mūzikas skolotāja

Nellija Mazure

Pirmsskolas skolotāja

Pirmsskolas skolotāja

Beāte Baumestere

Pirmsskolas skolotāja

Pirmsskolas skolotāja

Anna Elizabete Lazdiņa

Mūzikas skolotāja

Mūzikas skolotāja

Lauma Eglīte

Atbalsta komanda

Skolas psihologs

Skolas psihologs

Inese Platpīre

Skolotājs logopēds

Skolotājs logopēds

Iveta Šteinberga

Skolotājs logopēds pirmsskolā

Skolotājs logopēds pirmsskolā

Laila Krievāne

Speciālais pedagogs pirmsskolā

Speciālais pedagogs pirmsskolā

Ieva Finka

Speciālais pedagogs skolā

Speciālais pedagogs skolā

Iluta Nukša

Speciālais pedagogs skolā

Speciālais pedagogs skolā

Elga Silvija Kalēja

Pedagoga palīgs sākumskolā

Pedagoga palīgs sākumskolā

Aiga Rožuleja