Mācību darbs

 •  Tīnūžu sākumskola realizē 2 izglītības programmas pirmsskolas posmā un 5 izglītības programmas sākumskolas posmā:
  • Pirmsskolas izglītības programma (kods 01011111)
  • Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar jauktiem attīstības traucējumiem (kods 01015611)
  • Pamatizglītības pirmā posma programma (kods 11011111)
  • Speciālās pamatizglītības 1.posma (1.-6.klase) programma izglītojamajiem ar valodas traucējumiem (kods 11015511)
  • Speciālās pamatizglītības pirmā posma programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (kods 11015611)
  • Speciālās pamatizglītības 1.posma (1.-6.klase) programma izglītojamajiem ar garīgās veselības traucējumiem (kods 11015711)
  • Speciālās pamatizglītības 1.posma (1.-6.klase) programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem (kods 11015811)
 • Mācību stundas sākas plkst. 8:30.
 • Pēc mācību stundām tiek piedāvātas individuālās nodarbības, pagarinātās dienas grupa un interešu izglītības nodarbības.
 • Mācību process noslēdzas plkst. 15:30.