Mācību darbs

  • Tīnūžu sākumskola realizē 2 izglītības programmas pirmsskolas posmā un 5 izglītības programmas sākumskolas posmā.
  • Mācību stundas sākas plkst. 8:30.
  • Pēc mācību stundām tiek piedāvātas individuālās nodarbības, pagarinātās dienas grupa un interešu izglītības nodarbības.
  • Mācību process noslēdzas plkst. 15:30.