Šūšanas pulciņš “Diedziņš”

Skolotājs: Sigita Flintere

Klašu grupa: 1.-6.klase