Grupu “Liepas” un “Kļavas” pateicības koncerts (Kompasa zālē, plkst. 9:30-10:00).

28.05.2024.