Ārpusstundu aktivitātes

Mūsu skolā katram izglītojamam ir iespēja iepazīt, izpaust un attīstīt savus talantus. Piedāvājam  daudzveidīgas interešu izglītības programmas.

Interešu izglītība

Interešu izglītības nodarbību grafiks

1.-6.klase

Kokapstrāde

1.-6.klase

Prāta spēles

1.-2.klase

Angļu valoda

1.-6.klase

Rīta vingrošana

1.-6.klase

Kustību improvizācija

1.-6.klase

Ansamblis “Saulespuķe”

3.-4.klase

Vispusīgā fiziskā sagatavotība 3.-4.kl.

1.-2.klase

Vispusīgā fiziskā sagatavotība 1.-2.kl.

1.-6.klase

Šūšanas pulciņš “Diedziņš”

1.-6.klase

Jauno lasītāju pulciņš “Gribu visu zināt”

1.-6.klase

“Jaunie mākslinieki”

1.-3.klase

Teātris 1.-3.klasēm