Grupiņas “Liepas” koncerts

13.05.2024.

Grupiņa “Liepas” – mazie mākslinieki, kas nemaz vairs nav tik mazi, jo septembrī uzsāks jau skolas gaitas, bija sagatavojuši sirsnīgu koncertu savām ģimenēm! Dziesmu, dzejoļu, rotaļu, deju un smieklu piepildīta pēcpusdiena kopā saviem tuvākajiem!
Paldies audzēkņiem, paldies vecākiem un paldies arī audzinātājām!