“Kastaņu” grupiņa ciemojas pie “Liepām”

16.05.2024.

“Kastaņu” grupas bērnus uzņēma ciemos “Liepu” grupas bērni, kuri izrādīja skolas ēku, telpas un savu grupu. Savstarpēji cienāja ar dažādiem gardumiem, spēlēja spēles, dziedāja un dejoja. Paldies audzinātājām un palīgiem par uzņemšanu!

Fotoattēlā varētu būt 20 cilvēkuFotoattēlā varētu būt 10 cilvēku un bērns