Rūķenīte Notiņa māca burtus, ciparus un bērnu muzikālumu

15.04.2024.

Pie mums ciemos bija ieradusies Rūķenīte Notiņa, kas mācīja bērniem burtus un ciparus, kā arī pārbaudīja, cik bērni ir muzikāli! Noskaidrojām, ar ko atšķiras koris no orķestra, kas ir diriģents! Kad viss bija apgūts – godam nopelnītas kopīgas dejas! Paldies Notiņai par gudrībām, smiekliem un kopā būšanu!