SKOLOTĀJU DIENA Tīnūžu sākumskolā

04.10.2023.

Apsveicam visus mūsu pedagogus! Apsveicam Ogres novada GADA PEDAGOGU Danu Lidžus! Apsveicam 20 gadu darba jubilejā mūsu direktora vietnieku saimnieciskajā darbā Raimondu Slisi! Paldies visiem par ieguldīto darbu Tīnūžu sākumskolas attīstībā!