Vecuma grupa: 5-6 gadi

Pirmsskolas skolotāja

Pirmsskolas skolotāja

Laura Šmite

Pirmsskolas skolotāja

Pirmsskolas skolotāja

Beāte Baumestere