Vecuma grupa: 5-6 gadi

Pirmsskolas skolotāja

Pirmsskolas skolotāja

Dace Grunte

Pirmsskolas skolotāja

Pirmsskolas skolotāja

Simona Erenfrīda