Vecuma grupa: 6 - 7 gadi

“Esam visforšākās Liepas!”. Esam zinātkāri, aktīvi, sportiski un draudzīgi. Ar lielu interesi apgūst lasīt prasmi, rakstīt prasmi un matemātiku. Patīk piedalīties un organizēt dažādas aktivitātes gan grupas ietvaros, gan citiem. Esam atvērti visam jaunajam.

Pirmsskolas skolotāja

Pirmsskolas skolotāja

Inese Morozova

Pirmsskolas skolotāja

Pirmsskolas skolotāja

Anna Elizabete Lazdiņa