Vecuma grupa: 3-4 gadi

Pirmsskolas skolotāja

Pirmsskolas skolotāja

Laura Dāle

Pirmsskolas skolotāja

Pirmsskolas skolotāja

Vita Grebzde