Vecuma grupa: 2-3 gadi

Pirmsskolas skolotāja

Pirmsskolas skolotāja

Evija Gudre

Pirmsskolas skolotāja

Pirmsskolas skolotāja

Anna Elizabete Lazdiņa