Kokapstrāde

Skolotājs: Indulis Apsītis

Klašu grupa: 1.-6.klase