Teātris 1.-3.klasēm

Skolotājs: Katrīna Dzene

Klašu grupa: 1.-3.klase