Speciālās pamatizglītības 1.posma (1.-6.klase) programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem

Programmas kods: 11015811