Speciālās pamatizglītības 1.posma (1.-6.klase) programma izglītojamajiem ar valodas traucējumiem

Programmas kods: 11015511