Speciālās pamatizglītības pirmā posma programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem

Programmas kods: 11015611