5. un 6.klases mācību ekskursijā (sk. I.Šulca, D.Pauriņa).

25.04.2024.