Baltā galdauta svētki (skolas iekšpagalmā)

03.05.2023.