Miķeļdienas balle pirmsskolai (“Muižiņas” pagalmā).

29.09.2023.