Pirmsskolas grupiņu fotografēšanās (pēc saraksta).

10.09.2024.