Pirmsskolas pedagogu pieredzes apmaiņas brauciens uz Ogres PII “Riekstiņš”.

31.01.2024.