Preventīva tikšanās ar nepilngadīgo lietu inspektori (2.b un 5.kl.).

21.11.2023.