Skolotāju dienas pasākums darbiniekiem (plkst. 13:00 “Muižiņas” estrādītē).

29.09.2023.