Tēvu dienas aktivitātes (1.-6.kl. skolēni ar tēviem).

08.09.2023.