Tīnūži sākumskolas pirmsskolas ēka "Muižiņa"

4 no 6 pirmsskolas grupiņām mitinās vesturiskajā ēkā "Muižiņa".