Ēdināšana

Ēdināšanas pakalpojumus iestādē sniedz SIA “Baltic Restaurants Latvia”, reģ.nr. 400035568833, juridiskā adrese: Elizabetes iela 20, Rīga, LV-1050.